Privacybeleid

Jouw gegevens

jups! springt zorgvuldig om met uw gegevens. In deze privacyverklaring vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe we ze beschermen en hoe je je privacy-rechten kan uitoefenen.

(laatste update: 26/03/2019)

1. Wie verwerkt jouw gegevens?

jups! ingeschreven bij de KBO onder nummer 0681.708.674 is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals die op deze website of via onze diensten worden verzameld, hierna “ons bedrijf” of “wij” genoemd.

Indien je meer informatie wil over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact met ons opnemen.

2. Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de informatie en gegevens die je ons zelf geeft wanneer je gebruik maakt van onze website en onze diensten. 

In sommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde anonieme gegevens die op jouw gedrag betrekking hebben, die ons worden doorgegeven door derden, zoals gegevens van Google en Facebook.

Wij verzamelen ook gegevens die volgen uit het gebruik van onze producten en diensten.

3. HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens op basis van de criteria die in de wet worden voorzien enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Om producten/diensten aan jou te kunnen leveren voorziet de wet dat de verzameling van sommige gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat wij met jou hebben afgesloten alsook met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

4. Hoe en met wie wordt die informatie gedeeld?

Niet. Tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben of daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

5. Hoe kan je jouw gegevens beheren of schrappen?

Je hebt het recht om toegang te krijgen tot jouw gegevens, het recht om jouw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om jouw gegevens te schrappen, het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van je gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens.

Je kan die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen via de contactpagina.

Je kan je rechten gratis uitoefenen tenzij je verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo’n geval hebben wij het recht en de keuze om je een redelijke vergoeding (administratiekosten) aan te rekenen.

6. Hoe verzekeren wij de veiligheid van jouw gegevens?

Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van jouw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen.

7. Wijzigingen?

Je vindt de datum van de laatste wijziging aan ons beleid bovenaan dit document.

8. Contact opnemen?

Dat kan via de contactpagina. Daar kunt u een formulier invullen of de nodige adresgegevens vinden.

9. DIVERS

Op dit privacybeleid is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot dit beleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Oostende.